×

Lek

Grashoppa Barnehage har som mål at

"alle barn skal oppleve glede ved deltakelse i lek"

Lek er frivillig, og barn leker fordi de har lyst. Motivet for å leke ligger i selve prosessen for å leke, ikke i resultatet av leken. Hvis leken blir produktrettet er det ikke lenger snakk om lek. Gjennom leken uttrykker barn seg kreativt og får varierte erfaringer.