×

Lek

Grashoppa Barnehage har som mål at

"alle barn skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek"

Lek er frivillig, og barn leker fordi de har lyst. Motivet for å leke ligger i selve prosessen for å leke, ikke i resultatet av leken. Hvis leken blir styrt mot et bestemt resultat er det ikke lenger snakk om lek. Gjennom leken uttrykker barn seg kreativt og får varierte erfaringer.

For å nå målet har vi fokus på voksenrollen og kunnskap om hva som påvirker leken. Den voksnes væremåter, det fysiske miljøet inne og ute samt hva og hvordan vi bruker tiden fra åpning til stenging, har avgjørende betydning for leken. Vi har fokus på hva som fremmer og hva som hemmer lek i barnehagen.