×

Visjon - Verdier

Visjon: 

«Sammen i lek, mestring og gode opplevelser»

 

Grashoppas verdiord:

GLEDE - OMSORG - FELLESKAP - ANERKJENNELSE

Grashoppas visjon og verdier skal ligge til grunn for våre handlingsvalg. Leken er hovedfokus og skal ha en sentral plass i barnas hverdag, hvor barna skal oppleve glede, omsorg, felleskap og anerkjennelse.