×

Pris på barnehageplass

Pris på barnehageplassen følger statlig makspris.   

Pris fra januar 2023:  kr 3000,- pr mnd i 11 månder.

Juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for søsken nr 1 og for søsken nr 2 eller fler er barnehageplassen gratis. 

Barnehagen har full kost, dette faktureres med kr 450,- pr mnd.