×

Pris på barnehageplass

Pris på barnehageplassen følger statlig makspris.   

Pris fra august 2022:  kr 3050,- pr mnd i 11 månder.

Juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for søsken nr 1 og 50 % for nr 2 eller fler. 

Barnehagen har full kost, dette faktureres med kr 350,- pr mnd. 

(Unntak fra makspris kan være kommunalt vedtak om reduksjon som kompenseres av kommunen).