×

Grashoppa Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Grashoppa Barnehage

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap

Sammen i lek, mestring og gode opplevelser

Visjon - Verdier

Visjon:  «Sammen i lek, mestring og gode opplevelser»   Grashoppas verdiord: •GLEDE - OMSORG - FELLESKAP - ANERKJENNELSE Grashoppas visjon og verdier skal ligge til grunn for våre handlingsvalg. Leken er hovedfokus og skal ha en sentral plass i barnas hverdag, hvor barna skal oppleve glede, omsorg, felle...Les mer

Åpningtider

07:00 - 16:45


Adresse

Sundbyveien 233
3961 STATHELLE

Kontakt

Tlf: 35966536
Tlf: 93230707
Avdelinger

Løvetann

14 barn

Mobil: 95201476

Epost: Loevetann@grashoppa.no

 • Janne Skonnord

  Pedagogisk leder

 • Maria Holmstrøm

  Barnehagelærer

 • Anne Katrine Strand

  Anne Katrine Strand

  Fagarbeider

 • Solveig Esprum Nilsen

  Solveig Esprum Nilsen

  Fagarbeider

Prestekragen

24 barn

Mobil: 95155941

Epost: Prestekrage@grashoppa.no

 • Inger Skreosen Kristoffersen

  Inger Skreosen Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Marthe Aasen

  Marthe Aasen

  Pedagogisk leder

 • Linda Marie Eikrem

  Linda Marie Eikrem

  Fagarbeider

 • Mona Næss

  Mona Næss

  Barne og ungdomsarbeider

Blåklokka

18 barn

Mobil: 95155421

Epost: Blaaklokka@grashoppa.no

 • Anne Støle

  Pedagogisk leder

 • Annie - Elise Riis Nilsen

  Annie - Elise Riis Nilsen

  Fagarbeider

 • Karete Skreosen

  Karete Skreosen

  Fagarbeider

 • Isabell Amundsen

  Isabell Amundsen

  Assistent

Andre ansatte

 • Bjørg Ditlefsen

  Bjørg Ditlefsen

  Styrer

 • Silje Carlsen

  Støttepedagog

 • Kine Markussen

  Støttestilling

 • Tiril Martinsen

  Støttestilling