×

Grashoppa Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Grashoppa Barnehage

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap

Sammen i lek, mestring og gode opplevelser

Avdelingene

I Grashoppa Barnehage har vi 3 avdelinger: Løvetann: 12 plasser 0-3 år Prestekrage: 24 plasser 3-6 år Blåklokka: 18 plasser 3-6 årLes mer

Åpningtider

07:00 - 16:45


Adresse

Sundbyveien 233
3961 STATHELLE

Kontakt

Tlf: 35966536
Tlf: 93230707
Avdelinger

Løvetann

Mobil: 95201476

Epost: Loevetann@grashoppa.no

 • Solveig Esprum Nilsen

  Solveig Esprum Nilsen

  Fagarbeider

 • Mona Næss

  Mona Næss

  Barne og ungdomsarbeider

Prestekragen

Mobil: 95155941

Epost: Prestekrage@grashoppa.no

 • Anne Støle

  Pedagogisk leder

 • Karete Skreosen

  Karete Skreosen

  Fagarbeider

 • Isabell Amundsen

  Isabell Amundsen

  Assistent

Blåklokka

Mobil: 95155421

Epost: Blaaklokka@grashoppa.no

 • Inger Skreosen Kristoffersen

  Inger Skreosen Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Anne Katrine Strand

  Anne Katrine Strand

  Fagarbeider

 • Linda Marie Eikrem

  Linda Marie Eikrem

  Fagarbeider

Andre ansatte

 • Bjørg Ditlefsen

  Bjørg Ditlefsen

  Styrer